Obnovljena saradnja sa najvećom Work & Travel agencijom u Srbiji

Obnovljena saradnja sa najvećom Work & Travel agencijom u Srbiji

Nakon pauze u saradnji koja je uzrokovana pandemijom COVID-a, Evropski isnstitut za obrazovanje nastavlja uspešnu saradnju sa American Adventure (Beograd) u oblasti Work and Travel programa omogućavanja nalaženja posla studentima i mladim osobama sa teritorije Srbije.

Kao i prethodnih godina, sertifikati izdati od strane Evropskog instituta za obrazovanje biće validni prilikom apliciranja kod ove agencije.