Nemački jezik

Zašto je važno naučiti nemački jezik?

Naučiti nemački jezik takođe ima svoje prednosti, a važnost učenja ovog jezika zavisi od vaših ličnih ciljeva, interesa i okolnosti. Evo nekoliko razloga zašto je važno naučiti nemački jezik:

nemacki jezik kursevi

Ekonomska prednost: Nemačka je jedna od najvećih ekonomija u svetu, snažan izvoznik i dom mnogih velikih kompanija. Poznavanje nemačkog jezika može povećati vaše šanse za zapošljavanje u nemačkim kompanijama ili organizacijama koje sarađuju s nemačkim partnerima.

Poslovne prilike: Nemačka je deo Evropske unije, što znači da je nemački jezik koristan ne samo za poslovanje u samoj Nemačkoj, već i za rad u evropskom kontekstu. Mnoge multinacionalne kompanije imaju poslovne veze s nemačkim partnerima, pa je poznavanje nemačkog jezika dodatna prednost.

Akademske mogućnosti: Nemački jezik ima značajnu ulogu u svetu nauke, tehnologije i istraživanja. Nemačka ima mnoge renomirane univerzitete i istraživačke institute, a poznavanje jezika može vam otvoriti vrata za studiranje ili istraživanje u ovim institucijama.

Kulturna raznolikost: Nemački jezik je ključ za razumevanje bogate nemačke kulture, književnosti, muzike i filma. Ako volite umetnost i kulturu, učenje nemačkog može vam pružiti dublje razumevanje i uživanje u nemačkom nasleđu.

Putovanje: Nemački je jedan od najraširenijih jezika u Evropi. Ako planirate putovanje ili život u Evropi, poznavanje nemačkog može vam olakšati komunikaciju u mnogim zemljama, posebno u srednjoj Evropi.

Lični razvoj: Učenje stranog jezika, uključujući nemački, pruža mentalne izazove i poboljšava kognitivne veštine. Takođe može proširiti vaš horizont, povećati samopouzdanje i omogućiti vam da komunicirate s ljudima iz različitih delova sveta.

U krajnjoj liniji, važnost učenja nemačkog jezika zavisi od vaših ličnih ciljeva, interesa i potreba, ali postoje mnoge praktične i kulturne prednosti koje proizlaze iz ovog jezika.

Šta vam nudi Evropski institut za obrazovanje u sklopu svojih besplatnih kurseva nemačkog jezika

nemacki online austrija nemacka2

NIVO A1 - Početni nivo

A1 nivo se sastoji iz dva modula: A1/1 i A1/2

Svaki modul traje 4 meseca

Kadidat razume i koristi poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. U stanju je da predstavi sebe i druge, da postavi drugim osobama pitanja o njihovoj ličnosti - na primer gde žive, kakve ljude poznaju ili šta poseduju - kao i da sam odgovori na takva pitanja. U stanju je da se sporazume na jednostavan način, ako sagovornici govore sporo i jasno, i ako su spremni da mu pomognu.

NIVO A2 - Osnovni nivo

A2 nivo se sastoji iz dva modula: A2/1 i A2/2

Svaki modul traje 4 meseca

Kandidat razume rečenice i često upotrebljavane izraze, koji su u vezi sa oblastima neposrednog značenja (na primer informacije o ličnosti i porodici, kupovini, radu i neposrednom okruženju). U stanju je da se sporazume u jednostavnim, rutinskim situacijama koje se odnose na jednostavnu i direktnu razmenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. U stanju je da jednostavnim rečima opiše svoje poreklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe.

NIVO B1 - Početni nivo

B1 nivo se sastoji iz dva modula: B1/1 i B1/2

Svaki modul traje 4 meseca

Polaznik može da razume glavne tačke kada se koristi jasan, standardni jezik i kada je pažnja na poznatim temama povezanim sa poslom, školom, slobodnim vremenom itd. Može da se snalazi u većini situacija koje se tipično susreću tokom putovanja. Može da se izrazi jednostavno i koherentno u vezi sa poznatim temama i oblastima gde postoji lični interes. Može da govori o iskustvima i događajima, da opiše snove, nade i ciljeve, kao i da daje kratke izjave da opravda ili objasni svoje stavove i planove.

NIVO B2 - Osnovni nivo

B2 nivo se sastoji iz dva modula: B2/1 i B2/2

Svaki modul traje 4 meseca

Polaznik m da razume glavne sadržaje složenih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama; Takođe razume usko-stručne diskusije iz svoje oblasti. Može da komunicira tako spontano i tečno bez velikog napora. Može da se izrazi o širokom spektru tema na jasan i detaljan način, objasni svoj stav o aktuelnom pitanju i ukaže na prednosti i nedostatke različitih opcija.