Članarina

Ako želite da budete član Evropskog instituta za obrazovanje i koristite se svim pogodnostima koje članstvo omogućava - uslov je da redovno i na vreme izvršavate svoje obaveze u vidu plaćavanja mesečne članarine u visini od 1.900 dinara.

Članstvo u Evropskom institutu za obrazovanje automastki prestaje ukoliko i kada član ne uplati članarinu, a samim tim i sve mogućnosti koje ste kao član imali.

Za ostale pojedinosti oko uplate članarine kontaktirajte svog lokalnog koordinatora (Odaberite grad u kom želite da pohađate kurs - Kontaktirajte lokalnog koordinatora).

KAKO IZVRŠITI UPLATU ČLANARINE

Evropski institut za obrazovanje kurseve organizuje samo za svoje članove, a na teritoriji Republike Srbije u saradnji sa Evropskim institutom - Regionalnim centrom.

Uplatu članarine Evropskom institutu - Regionalni centar možete izvršiti u bilo kojoj poslovnoj banci na teritoriji Republike Srbije, na tekući račun 205-529602-45. (Primer uplatnice)

POPUNITE PRISTUPNICU

Basic

*1.900 rsd

Članarina u iznosu od 1.900 dinara na mesečnom nivou

1 strani jezik ili obuka po izboru člana

Silver

*3.000 rsd

Članarina u iznosu od 3.000 dinara na mesečnom nivou.

2 strana jezika po izboru člana

Gold

*7.000 rsd

Članarina u iznosu od 7.000 dinara na mesečnom nivou

1 strani jezik za celu porodicu ( do 4 člana)