Koji strani jezik ćete najlakše naučiti?

Koji strani jezik ćete najlakše naučiti?

U današnjem svetu malo ljudi je jednojezično. Gotovo svi znaju engleski, a oni koji znaju još neki strani jezik (španski, francuski, ili neki drugi popularni jezik), već izazivaju divljenje drugih.

Saznajte koji strani jezik je najlakše naučiti!

Budući da je engleski jezik najrasprostranjeniji, opšti jezik sveta sa kojim komuniciramo, istraživanja o najlakšem stranom jeziku na svetu uglavnom se zasnivaju na govornicima engleskog (kao maternjeg). Za govornike srpskog jezika, kao i za sve slovenske jezike, jednostavno se kaže da su drugi slovenski jezici najlakši za učenje. To su, dakle, slovenački, slovački, češki, poljski, ruski, ukrajinski, beloruski, makedonski – ako se fokusiramo samo na nacionalne.

Pošto većina ljudi, posebno mladih, odlično govori engleski, svakako je važno napomenuti da su germanski jezici (iz iste jezičke porodice kao i engleski) najlakši za govornike engleskog: afrikaans i holandski, koji su veoma slični, danski, norveški i švedski, a od romanskih jezika: francuski (koji deli čak 40% reči sa engleskim!), italijanski, portugalski, španski i rumunski. Eksperimenti su dokazali da prosečna osoba može dostići C1 nivo znanja jednog od ovih jezika za samo 24 nedelje ili 600 sati učenja.

Do sada smo govorili o najlakšim jezicima u smislu našeg maternjeg jezika, međutim, postoji jedan strani jezik koji je globalno veoma lak jer je veštački napravljen da bude upravo to - lak i dostupan svima za komunikaciju. To je esperanto. Ovaj jezik je nastao 1887. godine, a i danas ima svoje govornike širom sveta. Dostupan je za učenje putem interneta, aplikacija i kurseva. Osnova ovog jezika je preuzeta iz germanskih, romanskih i slovenskih jezika, pa je svima podjednako lak i težak. Neki od njegovih zagovornika tvrde da je bolje naučiti esperanto pre nego što počne da uči bilo koji drugi, jer može dati uvid u sve druge jezičke porodice, pa čak i olakšati učenje svih drugih jezika.

Konačno, moramo zapamtiti da nijedan jezik nije mnogo teži od drugog. To dokazuje i izjava da je svoj zdravoj deci na svetu potrebno otprilike isto vreme da nauče svoj jezik. Odrasli uz dovoljno motivacije i strpljenja vrlo uspešno uče drugi, treći, peti strani jezik.

Učenje jezika je maraton, a ne sprint - piše studentski.hr.