Da li je i zašto je online učenje stranih jezika sve popularnije?

Da li je i zašto je online učenje stranih jezika sve popularnije?

Razvoj novih tehnologija doveo je do sve veće popularnosti učenja na daljinu. Ovaj trend su prepoznali ne samo vodeći univerziteti širom sveta nego i škole stranih jezika koje nude odlične online kurseve. Postoji mnogo prednosti ovakvog načina učenja, a sve što vam treba je dobra internet konekcija koju danas svi provajderi omogućavaju čak i sa najmanjim paketima i besplatna ZOOM aplikacija.

Sami birate mesto i vreme za učenje

Najveća prednost učenja na daljinu svakako je mogućnost da kurs pohađate iz udobnosti svog doma. Pokazalo se da je mnogim polaznicima lakše da nova znanja usvajaju u poznatom prostoru. Ne gube vreme na putovanje, ne plaćaju troškove puta, štampanja i kupovine nastavnih materijala. Takođe, ne moraju da se ograniče na predavače i škole stranih jezika koje se nalaze u njihovoj blizini, nego mogu odabrati predavače iz bilo kog dela sveta. Za razliku od tradicionalnih predavanja, gde su termini nastave fiksni, odlika online učenja je fleksibilnost. Polaznici mogu da uče i slušaju predavanja u terminima koji im najviše odgovaraju. Na taj način, zaposleni imaju mogućnost da usklade poslovne obaveze i pohađanje kursa stranog jezika.

Polaznici određuju način i tempo učenja

Osim što mogu da sami biraju vreme za učenje, polaznici mogu i da više puta odslušaju snimljena predavanja ili da, po potrebi, preskoče neke delove. Lekcije uče na način koji njima odgovara, a znanja usvajaju sopstvenim tempom. Takođe, predavači imaju mogućnost da pripreme različite sadržaje a na polaznicima je da odaberu one koji njima najviše odgovaraju.