Engleski jezik

Zašto je važno naučiti engleski jezik?

Naučiti engleski jezik ima mnogo prednosti koje proizlaze iz globalne važnosti engleskog u današnjem svetu. Evo nekoliko razloga zašto je važno naučiti engleski:

Zašto je važno naučiti strani jezik I koji

Globalni jezik komunikacije: Engleski jezik se smatra globalnim jezikom komunikacije. Veći deo svetskog poslovnog, diplomatskog i akademskog komuniciranja odvija se na engleskom. Ako želite biti deo međunarodne zajednice, znanje engleskog vam omogućava da se efikasno komunicirate sa ljudima iz različitih kultura.

Poslovne prilike: Poznavanje engleskog jezika često se smatra ključem za bolje poslovne prilike. Mnoge multinacionalne kompanije koriste engleski kao službeni jezik, pa znanje jezika može povećati vaše šanse za zapošljavanje i napredovanje u karijeri.

Pristup informacijama: Veliki deo svetskih informacija dostupan je na engleskom jeziku. Naučiti engleski omogućava vam pristup bogatstvu resursa, uključujući knjige, članke, istraživanja i online materijale koji su često napisani na ovom jeziku.

Edukacija: Engleski je često jezik instrukcije u visokom obrazovanju. Ako planirate studirati u inostranstvu, mnogi univerziteti širom sveta zahtevaju poznavanje engleskog jezika. Čak i ako studirate u svom matičnom jeziku, poznavanje engleskog vam može pomoći u pristupu dodatnim resursima i međunarodnim istraživanjima.

Kulturna raznolikost: Engleski jezik je most između različitih kultura i naroda. Naučiti engleski omogućava vam komunikaciju s ljudima iz različitih delova sveta, razmenjivanje ideja i sticanje razumevanja za različite perspektive.

Putovanje: Engleski je često jezik turizma. Ako putujete u inostranstvo, znanje engleskog jezika može vam pomoći u komunikaciji sa lokalnim stanovništvom, pristupanju informacijama i uživanju u putovanju bez jezičkih barijera.

U suštini, u globalizovanom svetu, engleski jezik postaje ključna veština koja otvara mnoga vrata u ličnom i profesionalnom životu.

Šta vam nudi Evropski institut za obrazovanje u sklopu svojih besplatnih kurseva engleskog jezika

kurs stranih jezika za decu

Kurs engleskog predstavlja set od 4 nivoa znanja i predviđen je za sve nivoe poznavanja engleskog jezika prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike koji je usvojen u okviru Parlamentarne skupštine Saveta Evrope.

Kurs se sastoji iz sledećih nivoa:

A1 (Beginner 1, Beginner 2/1, Beginner 2/2)

A2 (Elementar 1, Elementary 2, Elementary 3)

B1 (Pre-intermediate, Intermediate 1, Intermediate 2)

B2 (Upper-intermediate, Advanced 1, Advanced 2)

Prilikom polaganja završnih testova po nivoima, polaznik dobija sertifikat Evropskog instituta za obrazovanje za A1, A2, B1 ili B2 nivo znanja jezika.

Prilikom upisa, svaki polaznik rešava inicajlni test koji će pokazati nivo postojećeg znanja i odrediti od kog nivoa polaznik kreće na kurs.

Takođe, polaznik nije u obavezi da ide do kraja celokupnog kursa (B2 nivo) već se opredeljuje da uči do nivoa znanja koji mu je potreban.

Nemački jezik

Zašto je važno naučiti nemački jezik?

Naučiti nemački jezik takođe ima svoje prednosti, a važnost učenja ovog jezika zavisi od vaših ličnih ciljeva, interesa i okolnosti. Evo nekoliko razloga zašto je važno naučiti nemački jezik:

nemacki jezik kursevi

Ekonomska prednost: Nemačka je jedna od najvećih ekonomija u svetu, snažan izvoznik i dom mnogih velikih kompanija. Poznavanje nemačkog jezika može povećati vaše šanse za zapošljavanje u nemačkim kompanijama ili organizacijama koje sarađuju s nemačkim partnerima.

Poslovne prilike: Nemačka je deo Evropske unije, što znači da je nemački jezik koristan ne samo za poslovanje u samoj Nemačkoj, već i za rad u evropskom kontekstu. Mnoge multinacionalne kompanije imaju poslovne veze s nemačkim partnerima, pa je poznavanje nemačkog jezika dodatna prednost.

Akademske mogućnosti: Nemački jezik ima značajnu ulogu u svetu nauke, tehnologije i istraživanja. Nemačka ima mnoge renomirane univerzitete i istraživačke institute, a poznavanje jezika može vam otvoriti vrata za studiranje ili istraživanje u ovim institucijama.

Kulturna raznolikost: Nemački jezik je ključ za razumevanje bogate nemačke kulture, književnosti, muzike i filma. Ako volite umetnost i kulturu, učenje nemačkog može vam pružiti dublje razumevanje i uživanje u nemačkom nasleđu.

Putovanje: Nemački je jedan od najraširenijih jezika u Evropi. Ako planirate putovanje ili život u Evropi, poznavanje nemačkog može vam olakšati komunikaciju u mnogim zemljama, posebno u srednjoj Evropi.

Lični razvoj: Učenje stranog jezika, uključujući nemački, pruža mentalne izazove i poboljšava kognitivne veštine. Takođe može proširiti vaš horizont, povećati samopouzdanje i omogućiti vam da komunicirate s ljudima iz različitih delova sveta.

U krajnjoj liniji, važnost učenja nemačkog jezika zavisi od vaših ličnih ciljeva, interesa i potreba, ali postoje mnoge praktične i kulturne prednosti koje proizlaze iz ovog jezika.

Šta vam nudi Evropski institut za obrazovanje u sklopu svojih besplatnih kurseva nemačkog jezika

nemacki online austrija nemacka2

NIVO A1 - Početni nivo

A1 nivo se sastoji iz dva modula: A1/1 i A1/2

Svaki modul traje 4 meseca

Kadidat razume i koristi poznate, svakodnevne izraze i sasvim jednostavne rečenice, koje se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. U stanju je da predstavi sebe i druge, da postavi drugim osobama pitanja o njihovoj ličnosti - na primer gde žive, kakve ljude poznaju ili šta poseduju - kao i da sam odgovori na takva pitanja. U stanju je da se sporazume na jednostavan način, ako sagovornici govore sporo i jasno, i ako su spremni da mu pomognu.

NIVO A2 - Osnovni nivo

A2 nivo se sastoji iz dva modula: A2/1 i A2/2

Svaki modul traje 4 meseca

Kandidat razume rečenice i često upotrebljavane izraze, koji su u vezi sa oblastima neposrednog značenja (na primer informacije o ličnosti i porodici, kupovini, radu i neposrednom okruženju). U stanju je da se sporazume u jednostavnim, rutinskim situacijama koje se odnose na jednostavnu i direktnu razmenu informacija o poznatim i uobičajenim stvarima. U stanju je da jednostavnim rečima opiše svoje poreklo i obrazovanje, neposredno okruženje i stvari vezane za neposredne potrebe.

NIVO B1 - Početni nivo

B1 nivo se sastoji iz dva modula: B1/1 i B1/2

Svaki modul traje 4 meseca

Polaznik može da razume glavne tačke kada se koristi jasan, standardni jezik i kada je pažnja na poznatim temama povezanim sa poslom, školom, slobodnim vremenom itd. Može da se snalazi u većini situacija koje se tipično susreću tokom putovanja. Može da se izrazi jednostavno i koherentno u vezi sa poznatim temama i oblastima gde postoji lični interes. Može da govori o iskustvima i događajima, da opiše snove, nade i ciljeve, kao i da daje kratke izjave da opravda ili objasni svoje stavove i planove.

NIVO B2 - Osnovni nivo

B2 nivo se sastoji iz dva modula: B2/1 i B2/2

Svaki modul traje 4 meseca

Polaznik m da razume glavne sadržaje složenih tekstova o konkretnim i apstraktnim temama; Takođe razume usko-stručne diskusije iz svoje oblasti. Može da komunicira tako spontano i tečno bez velikog napora. Može da se izrazi o širokom spektru tema na jasan i detaljan način, objasni svoj stav o aktuelnom pitanju i ukaže na prednosti i nedostatke različitih opcija.

Poslovna informatika

Zašto je važno pohađati kurs poslovne informatike

Pohađanje kursa poslovne informatike može doneti brojne koristi, posebno u savremenom poslovnom okruženju koje sve više zavisi od informacionih tehnologija. Evo nekoliko razloga zašto je važno razmotriti pohađanje kursa poslovne informatike:

kurs informatike

Integracija tehnologije u poslovanje: Kurs poslovne informatike omogućava sticanje znanja o tome kako efikasno koristiti informacione tehnologije u poslovanju. To uključuje razumevanje softverskih alata, sistema za upravljanje bazama podataka, analitike podataka i drugih tehnoloških resursa koji poboljšavaju operativne procese.

Unapređenje poslovnih procesa: Razumevanje poslovne informatike omogućava vam da analizirate i optimizujete poslovne procese kroz upotrebu informacionih tehnologija. To može rezultirati efikasnijim radom, smanjenjem troškova i poboljšanjem ukupne produktivnosti organizacije.

Razvoj analitičkih veština: Kursevi poslovne informatike često obuhvataju analizu podataka, što je ključna veština u savremenom poslovanju. Naučićete kako prikupljati, analizirati i interpretirati podatke radi donošenja informisanih poslovnih odluka.

Sposobnost prilagođavanja tehnološkim promenama: Tehnologija se neprestano razvija, a pohađanje kursa poslovne informatike omogućava vam da ostanete informisani o najnovijim trendovima i promenama u oblasti informacionih tehnologija. To vam pomaže da ostanete konkurentni na tržištu rada i da prilagodite poslovanje novim tehnološkim izazovima.

Bolje razumevanje bezbednosti informacija: Kurs poslovne informatike često uključuje segmente o bezbednosti informacija. Razumevanje kako zaštititi podatke i informacione resurse postaje sve važnije u doba kada su pretnje sajber bezbednosti u porastu.

Povećanje zapošljivosti: Poslodavci sve više cene zaposlene sa znanjem iz oblasti poslovne informatike. Pohađanje takvih kurseva može povećati vašu konkurentnost na tržištu rada i otvoriti vrata različitim poslovnim prilikama.

Ukratko, pohađanje kursa poslovne informatike pomaže vam da razvijete veštine koje su danas ključne za uspeh u poslovnom svetu, obezbeđuje vam razumevanje integracije tehnologije u poslovanje i omogućava vam da ostanete relevantni i konkurentni u dinamičnom poslovnom okruženju.

Šta vam nudi Evropski institut za obrazovanje u sklopu svojih besplatnih kurseva poslovne informatike

kurs stranih jezika za decu

U ponudi su Osnovni kurs koji obrađuje osnove rada u programima Word i Excel, kao i Napredni nivo na kom polaznici obrađuju napredne funkcije i mogućnosti Excel programa.

POSLOVNI KURS (WORD, EXCEL, POWER POINT) – OSNOVNI NIVO

3 meseca

Word

Uvod
Unos teksta
Formatiranje teksta
Fusnote i tekst u više stubaca
Slike i slični objekti
Crtanje
Tabele
Sastavljanje CV-ja
Štampa

Excel

Uvod
Unos podataka
Formatiranje podataka (Formatiranje podataka (crtanje okvira, bojenje polja, bojenje slova, pozicija i orjentacija teksta u poljima, spajanje dva ili više polja u jedno i postavljanje raznih formata za datume i valute)
Formule i funkcije
Grafikoni
Filteri i štampa

Power Point

Uvod
Unos teksta i slika
Doterivanje prezentacije
Pravljenje prenosive prezentacije
Osnovne komande prilikom prezentovanja

PREUZMITE DETALJAN PROGRAM OSNOVNOG KURSA INFORMATIKE

NAPREDNI NIVO

(2 meseca ukupno)

Napredni nivo Excel

Napredne radnje sa dokumentima
Organizacija podataka
Obrada podataka (Razdvajanje složenih podataka, Konsolidacija, Izračunavanje međuzbirova, Formule nizova, Funkcije IF, SUMIF, SUMIFS, COUNTIF, COUNTIFS, INDEX, MATCH, OFFSET)
Analiza podataka

Napredni nivo Word

Tabele
Dizajn tabele
Umetanje slika i isečaka ekrana
Dijagrami
Grafikoni
Dodavanje vodenog žiga
Umetanje zaglavlja i podnožja
Brzi elementi dokumenta
Dodavanje komentara
Upravljanje promenama
Poređenje dokumenata
Interaktivni sadržaj i fusnote
Zaštita dokumenata

PREUZMITE DETALJAN PROGRAM NAPREDNOG KURSA INFORMATIKE

* KURSEVE ODRŽAVAMO I ZA ORGANIZOVANE GRUPE IZ POJEDINAČNIH FIRMI, NA ZAHTEV POSLODAVACA.

Mađarski jezik

Zašto je važno naučiti mađarski jezik?

Naučiti mađarski jezik može biti od posebne koristi u određenim situacijama i za određene ciljeve. Evo nekoliko razloga zbog kojih biste mogli smatrati važnim učenje mađarskog jezika:

kurs madjarskog jezika

Razumevanje kulture: Naučiti jezik često znači i dublje razumevanje kulture povezane s tim jezikom. Mađarski jezik nosi sa sobom bogatu kulturnu istoriju, književnost, muziku i druge aspekte koji se mogu bolje razumeti kroz učenje jezika.

Poslovne prilike: Ako imate poslovne veze ili planirate raditi u Mađarskoj ili s mađarskim kompanijama, poznavanje mađarskog jezika može biti od velike koristi. Komunikacija na maternjem jeziku često olakšava poslovne pregovore i izgradnju odnosa.

Putovanje i turizam: Ako planirate putovanje u Mađarsku ili druga mađarska govorna područja, poznavanje jezika može poboljšati vaše iskustvo. Lokalno stanovništvo ceni trud turista koji govore njihovim jezikom, a to može dovesti do bogatijeg i autentičnijeg doživljaja.

Porodične veze: Ako imate mađarske korene ili imate porodične veze s mađarskom kulturom, učenje jezika može vam pomoći da očuvate i produbite veze s porodičnim članovima, posebno ako oni govore mađarski.

Akademske prilike: Ako planirate studirati u Mađarskoj ili proučavati određene aspekte mađarske kulture, jezik može biti ključan za uspeh u vašim akademskim nastojanjima.

Lični razvoj: Učenje novog jezika može stimulisati vaš um, poboljšati kognitivne veštine, kao što su pamćenje i rešavanje problema, i pružiti vam osećaj ličnog postignuća.

Važnost učenja mađarskog jezika zavisi od vaših ličnih ciljeva, interesa i okolnosti. Ako imate specifične veze s mađarskom kulturom ili planirate boravak u mađarskom govornom području, učenje mađarskog može vam otvoriti različite mogućnosti i obogatiti vaš život na različite načine.

Šta vam nudi Evropski institut za obrazovanje u sklopu svojih besplatnih kurseva mađarskog jezika

Evropski institut za zainteresovane organizuje kurseve mađarskog jezika, od početnog do naprednog nivoa.

Kursevi su predviđeni za sve uzraste i prilagođeni svim nivoima predznanja polaznika.

Kao i kod ostalih kurseva, polaznici dobijaju sav potreban materijal za rad na časovima, iskusnog predavača, i na kraju polažu završni ispit, te ako ga uspešno polože stiču Sertifikat Evropskog instituta za obrazovanje.